HELENA
STARCOVÁ

Helena Starcová (1990) vystudovala Univerzitu Karlovu obor Dějiny evropské kultury. Ve filmové produkční společnosti Hypermarket Film zastává pozici produkční.

 

helena@hypermarketfilm.cz