OKUPACE
1968

Zhlédnout on-line

OKUPACE 1968

Rok 2018, 130 min

Dokumentární projekt OKUPACE o srpnu roku 1968 vychází ze subjektivních pohledů na to, jak vojáci ze „spřátelených“ armád vnímali okupaci ČSSR a svoje úkoly.  Jak se „malý člověk uprostřed Evropy“ chová, když stojí tváří v tvář takzvaným „velkým dějinám“? Jakou roli hraje osobní odpovědnost, zachování si vlastního postoje či morálky, a co se s nimi děje ve chvílích, kdy jde o zachování si vlastního života (nebo o plnění rozkazu)?

Okupace Československa v srpnu 1968 byla z pohledu „spřátelených armád“ Varšavské smlouvy úplně jinou událostí, než jak ji známe my – Češi a Slováci. Odehrávala se ve stejné době a na stejném místě, ale přicházející okupanti ji vnímali úplně jinak… Jaké pocity měli vojáci, kteří byli vysláni do cizí země, aby tam „udělali pořádek“?

V tomto filmu nás budou zajímat vojáci různých národností a šarží, od těch obyčejných „pěšáků“, kteří jenom plnili rozkazy, až po ty nejvyšší, kteří plánovali strategii.

S cílem získat co nejrůznorodější pohled na toto komplikované téma jsme se rozhodli vybrat pět režisérů z pěti zemí bývalé Varšavské smlouvy, které se podílely na okupaci ČSSR – Ruska, Polska, Německa, Maďarska a Bulharska. Výsledkem bude pět 26minutových dokumentů jako pět různých pohledů z nitra pěti zemí.  Mozaika subjektivních portrétů bude tvořit dokumentární cyklus o 5 dílech po 26 minutách určený pro televizní vysílání; ve formě celovečerního dokumentárního filmu bude uváděn v kinodistribuci.

Partneři