HYPER
MARKET
FILM

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Hypermarket Film s.r.o., Křemencova 178/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93493, IČ: 27062171, DIČ: IČ: CZ27062171